Сертифікат перевезення товарів форми EUR.1

Сертифікат перевезення товарів форми EUR.1

Сертифікат перевезення товарів форми EUR.1

До відома всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності з 01 січня 2016 року набула чинності “УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони”, яка була ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII (надалі – Угода) Чим же цей документ може бути цікавим для учасників зовнішньоекономічної діяльності, які ведуть торговельні відносини з європейськими партнерами? Розглянемо окремо переваги для експортних та імпортних операцій.

Сертифікат перевезення товарів форми EUR.1 під час оформлення

експорту українських товарів для відправки до країн ЄС.

               Насамперед треба поговорити про переваги, які надає використання цього документа при митному оформленні українських товарів у режимі експорту. У разі надання митним органам країн ЄС сертифікатів форми EUR.1 до товарів українського походження буде застосовано пільговий режим нарахування мит. Також слід пам'ятати, що Оформлення сертифікатів форми EUR.1 здійснюється на товари, які експортуються з України до країн Євросоюзу та відповідають вимогам Протокол I до Угоди (Правила походження).

Сертифікат перевезення товарів EUR.1 може бути оформлений або під час проведення митних формальностей щодо експорту товару, або вже після проведення оформлення експорту і залишається дійсним протягом 4-х місяців.

Для оформлення сертифіката EUR.1 експортеру необхідно надати наступний перелік документів:

  • заяву, що заповнюється відповідно до форми, наведеної в Додатку III до Угоди, що містить декларацію експортера;
  • електронна копія сертифіката, заповнена відповідно до вимог Угоди (здійснюється нами) та за наявності у експортера – оригінал бланку сертифіката форми EUR.1;
  • документи, що можуть підтвердити преференційне походження товарів з України:
  • опис технологічного процесу виробництва продукції, що експортується;
  • документ із зазначенням частки відсоткового співвідношення складових компонентів у готовому виробі;
  • калькуляція виробництва;
  • видаткові накладні на придбання компонентів українського походження;
  • копії імпортних ВМД та інвойсів на імпортовані компоненти;
  • інші документи на розсуд митниці.

Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 18.11.2014 №1142 “Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію…” Сертифікат оформляється на одну партію товарів, що експортуються, заповнюється однією з мов, на якому оформлено Угоду, машинописним способом або друкованими літерами від руки. EUR.1 може бути оформлений і після здійснення експорту відповідної партії товарів за умови письмового обґрунтування експортером причин, чому цей документ не був оформлений своєчасно. Сертифікат EUR.1 видається на безоплатній основі протягом не більше трьох робочих днів з дня, що настає після реєстрації заяви в митному органі. Проте з огляду на специфіку та складність виробництва деяких видів продукції та зважаючи на людський фактор, з метою уникнення затримок та непорозумінь при проведенні митного оформлення, рекомендуємо готувати необхідні документи заздалегідь.

Сертифікат перевезення товарів форми EUR.1

при імпорті товарів в Україну із країн ЄС.

 

Можемо порадувати учасників ЗЕД, які здійснюють імпорт товарів європейського походження. Беручи до уваги вимоги “УГОДИ про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомною енергією та їх державами-членами, з іншої сторони ” на товари походження Європейського Союзу, при оформленні в режимі імпорту в Україні, можливе застосування преференційних ставок ввізного мита. Звичайно для кожного коду, або групи товарів вона змінюється індивідуально, але з особистого досвіду зазначу, що при наданні необхідних документів, мито не тільки стає помітно менше, але часто зникає зовсім (рівна нулю). Тож розглянемо ці умови:

По-перше, це вже знайомий нам вище сертифікат форми EUR.1, оформлений належним чином у країні продавця. Вимоги до його заповнення залишаються тими самими, тому повторюватися не будемо.

По-друге, це декларація інвойс складена уповноваженим експортером. Форма цієї декларації регламентується Протоколом 1, Додатком IV до вищеназваної "Угоди", і виглядає як фраза в оригінальному інвойсі (з "мокрою" печаткою та оригінальним підписом). Якщо сума поставки сумарно менша за 6000 EUR, код “митний дозвіл №” (customs authorization No) може не заповнюватися. Окрему увагу слід приділити формату коду. Для кожної країни експортера є свій формат, який обов'язково перевіряє митний інспектор у процесі оформлення вантажу. Тому, щоб уникнути неприємних сюрпризів, слід заздалегідь перевірити правильність заповнення цієї інформації.